Vaccinationer

Nedan anges vaccinationsrutinerna för hund och katt i Sverige. Dessa rutiner kan ändras beroende på smittläge, nya vacciner m.m.

Vaccination Hund

FoderHunden bör vaccineras mot Parvo ( hundpest ), valpsjuka och smittsam leversjukdom (HCC). Om hunden träffar mycket hundar, är på utställningar, pensionat m.m. bör även vaccin mot kennelhosta ges. Är mamman vaccinerad på rätt sätt har ungarna ett skydd tills de är 8 veckor gamla då första vaccinationen ges. Ny vaccinering görs vid 12 veckors ålder. Revaccination vid ett års ålder. Därefter var tredje år livet ut och varje år livet ut om även vaccineras mot kennelhosta.

Numera kan hunden tas med på utlandsresa ( de flesta länderna i västeuropa ). För att göra detta måste hunden vaccineras mot rabies. Detta är en spruta som man kan kombinera med den vanliga vaccinationen och håller i tre år. I samband med att man åker utomlands behöver man också tillförskaffa sig djurpass, detta kan vara bra att göra i förväg då det tar tid att skriva passet. Sist men inte minst krävs avmaskning, detta ges 1-5 dagar innan avfärd. Avmaskning kan man själv köpa på apoteket eller få av oss i sprutform.

Vaccination Katt

FoderPrecis som för hund gäller att om mamman är vaccinerad på rätt sätt ges första vaccinet vid 8 veckors ålder och nästa vid 12 veckors ålder. Detta för att ge skydd mot kattpest och kattsnuva. Nästa vaccinering görs vid ett års ålder och sedan var tredje år om bara vill ha skydd mot kattpest. Om katten lever bland många katter, ställs ut, vistas på pensionat m.m. ges vaccin årligen livet ut för skydd mot kattsnuva.

Kattpestvirus är ett mycket resistent virus som kan leva upp till en månad utanför ett värddjur vilket gör att den kan dras in med skor och dylikt och smitta även en innekatt. Även katter kan följa med utomlands till de flesta västeuropeiska länder och vaccineras då mot rabies på samma sätt som beskrivs ovan för hund, samt pass behövs för detta.