ID-Märkning

id_markningID- Märkning Hund

Nu mera är det lag i Sverige att alla hundar måste vara ID märkta och registrerade inom Jordbruksverket. Det är även valfritt om man även vill registrera att hunden är ID-märkt inom Svenska Kennelklubben. Detta kan vara smart att göra då det är via SKK man kan hitta upphittade.

Det finns två olika sätt att ID märka hundar. Man kan antingen välja att ha en öronmärkning eller ett chip som appliceras i nacken.
Vid öronmärkning behöver man dock ge hunden lugnande och tatuera insidan av örat med en grön färg. Nackdelen med denna typ av ID märkning är att tatueringen bleknar och kan bli svår att tyda.
Vid ID märkning av chip behövs däremot inget lugnande då man applicerar chipet med en spruta i nacken. Detta chip kommer alltid att finnas med hunden och läses av med hjälp av en chipläsare.

ID-Märkning Katt

Det finns ännu ingen lag som reglerar ID märkning av katter. Det är ändå att rekommendera. Även här kan man märka med tatuering och/eller mikrochips. Tidigare har man rekommenderat tatuering på katt då en eventuell upphittare då ser att katten är märkt. Tyvärr blir ofta tatueringen otydlig med åren. Numera är det allmänt känt att man kan ID märka med mikrochips vilket gör att vi rekommenderar denna metod i första hand.

Upphittade djur

Om man hittar en lös hund eller katt så kan man uppsöka veterinär för att göra en id-sökning på djuret. Det går sedan att söka på chip-numret på Jordbruksverkets hemsida Jordbruksverket ID SÖK Hund eller på Kennelklubbens hemsida och söka rätt på ägaren. Hittar men en katt gör man på samma sätt och går in på Svenska Kennelklubbens hemsida eller går in på SVERAKs hemsida ( centralorganisation för katter ).

Man kan alltid kontakta polisen i dessa ärenden.