Direktreglering

Om ditt djur är försäkrat hjälper vi dig att göra en direktreglering med försäkringsbolaget. Vissa behandlingar täcker inte försäkringen såsom kastration av ett friskt djur m.m. Inför större ingrepp kan det vara klokt att ta kontakt med försäkringsbolaget innan för att kontrollera att försäkringen täcker den aktuella behandlingen. Direktreglering innebär att du betalar självrisken på den aktuella behandlingsavgiften och att vi fakturerar försäkringsbolaget på resterande belopp. När du kommer till oss tag därför med ditt försäkringsbesked.

Betalning

Normalt sett skall patientavgifter betalas när djuret lämnar kliniken. Endast undantagsvis betalning mot faktura. Du kan betala kontant eller med kort. Vi kan också hjälpa till med direktreglering med ditt försäkringsbolag.